Защита на лични данни„Ая Дистрибюшън" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Като администратор на лични данни, при обработването на лични данни „Ая Дистрибюшън" ЕООД спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България. Стриктно спазваме Закона за защита на личните данни от 2002 г.

Принципите за защита на личните данни, които спазваме са:

1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;

2. Ограничение на целитесъбиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

3. Свеждане на данните до минимумданните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

4. Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

5. Ограничение  на съхранениетоданните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;

6. Цялостност и поверителностобработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

7. Отчетностадминистраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

Предоставените  от Вас лични данни  в този онлайн магазин за печени и сурови ядки, семена и сушени плодове са използвани единствено и само за обработка и доставка на поръчката. Ако сте или станете потребител на този онлайн магазин за печени и сурови ядки, семена и сушени плодове, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с по-качествено обслужване и с подобряване на услугите на aya.bg, като: предоставяне на бонус отстъпки и специални промоции за лоялни и редовни клиенти на магазина. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица. 

С доброволното предоставяне на вашите лични данни декларирате, че давате съгласието си „Ая Дистрибюшън" ЕООД да обработва Вашите лични данни за целите на електронната търговия с печени и сурови ядки, семена и сушени плодове, със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от Вас сега съгласие. Следва да се считате информирани, че имате право на информация за събираните от Вас данни, за правото на достъп до тях, да искате данните Ви да бъдат коригирани или изтрити, да искате обработването на данните Ви да бъде ограничено и да възразите срещу определен начин на обработване на личните Ви данни.


ЮРИСДИКЦИЯ, ПАТЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКА МАРКА “АЯ – ЯДКИТЕ ОТ А ДО Я“ е запазено търговското лого и марка, собственост на фирма „Вкусна ядка“ АД. „Вкусна ядка“ АД (наречена и „aya.bg”) е с адрес по регистрация: България, 1151 София, с. Лозен, ул. „Райовец" 17, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203072601, телефон: 024904904.

Цялото съдържание на този онлайн магазин за печени и сурови ядки, семена и сушени плодове е интелектуална собственост на „Ая Дистрибюшън" ЕООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел.

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ – Предоставяме Ви, задължителната информация, съгласно Закона за защита на потребителите:

ИМЕ И АДРЕС НА ФИРМАТА: „Ая Дистрибюшън" ЕООД  и адрес на регистрация 1151 София, село Лозен, ул. „Райовец“ 17. За производство, пакетаж и съхранение на стоките използваме две фабрики: в с. Лозен; ул. „Съединение“ 224; и в с. Лозен, ул. „Райовец“ 17. Предлагаме продажба на едро (0,500 кг., 1 кг., 10 кг. и 20 кг.) на място от фабриката, находяща се на адрес: ул. „Съединение“ 224.

* Информираме Ви, че в страницата за представяне на всеки продукт са описани неговите характеристики, включително грамаж и цена. Изображенията на продуктите са с  илюстративен характер.

** Всички продажни цени в сайта са с включен ДДС.

*** Стойността на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на продуктите.  Те се изчисляват автоматично на база: 1) теглото на вашата поръчка, 2) Стойност на наложения платеж и 3) направения  избор за доставка (до офис на Еконт или до Ваш адрес). Цените за доставка са обявени в табличен вид още на началната страница на aya.bg – в раздел: Поръчка и доставка!

**** Начин на доставка: Доставките се извършват с куриерска фирма ЕКОНТ. Опциите са: доставка до желан от Вас адрес или офис на Еконт.