Пакетираща фабрикаРазполагаме с пакетираща фабрика, намираща се в с. Лозен, София,  изградена върху 5600 кв.м.

Нашето ново и модерно преработвателно предприятие в София, с. Горни Лозен е изградено през 2012-2013 г., с инвестиция над 4 млн. евро. Отговаря на всички съвременни изисквания в хранително-вкусовата промишленост за предоставяне на качествени и конкурентноспособни продукти на световния пазар.
Фирмата има регистрирана търговска марка АЯ (Ядките от А до Я). Може да откриете нашите продукти на www.aya.bg
В продуктовата гама са включени сурови и печени ядки и семена, пакетирани в опаковки от 60 гр.  до 10кг.


След стартирането на работа в новата фабрика се чувстваме сигурни и готови да Ви предложим партньорство. Разполагаме с необходимите производствени и човешки ресурси, за да задоволим Вашите изисквания и потребности.


Предлагаме:

Пакетирани ядки под марка  „АЯ“.

Пакетиране на ядки под  Ваша търговска марка.

Доставка на печени и сурови ядки на килограм (от 1 до 20 килограма).

Пакетиране на ишлеме.


Новопостроената фабрика е с годишната производителност 1200 т. Всички процеси се управляват и контролират по изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 22000 (по които предстои сертификация), законовите и нормативни изисквания на Република България и ЕС.